15 tècnics i tècniques municipals i 6 veïns i veïnes de pobles socis del Fons cooperaran a Bolívia, Guatemala, Equador i El Salvador.

Imprimeix


- 52 persones han sol·licitat alguna de les 23 places proposades pel programa Especialista Municipal Voluntari/a.

- Els seleccionats participaran en unes jornades de formació del 22 al 24 de juny a Alborache.


Xàtiva, 13 de juny.
El projecte “Especialista Municipal Voluntari/a” ha registrat 52 candidatures per a les 23 places que s'oferien a Bolívia, Guatemala, Equador i El Salvador. Després del procés de selecció, s'han cobert 20 d'elles per part de 15 tècnics i tècniques d'ajuntaments i 6 de veïnes o veïns d'algun del centenar de municipis i mancomunitats socis. Els seleccionats provenen de Catarroja, Elx, Gandia, Montesa, Ontinyent, Polinyà del Xúquer, Torrent, Xàtiva, València i Vila-real, així com de les mancomunitats de La Costera-Canal, Els Ports i La Ribera Alta.

Ara, les 11 dones i 10 homes seleccionats, participaran en unes jornades de formació del 22 al 24 de juny a Alborache. Els candidats i les candidates havien de disposar de la titulació acadèmica adequada a la plaça convocada i comptar amb una experiència mínima d'un any de treball i tindran cobert el desplaçament i l'assegurança, a més d'una borsa de viatge. La contrapart local, per la seua banda, proporciona l'allotjament, l'alimentació i altres despeses relacionades amb l'activitat.

La seua participació a terreny funciona com un micro-projecte que dóna resposta a necessitats concretes adreçades fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts locals gràcies a la posada en marxa de plans tècnics i capacitacions per al personal municipal local. El projecte pretén crear sinergies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i col·laboratius entre el Fons i les seues contraparts sobre el terreny. Tan sols han quedat vacants les places de cor i violoncel, a més de la de desenvolupament de l'agenda 2030-ODS perquè, encara que hi havia candidatures, no reunien el perfil sol·licitat.

 

 

15 tècnics i tècniques municipals i 6 veïns i veïnes de pobles socis del Fons cooperaran a Bolívia, Guatemala, Equador i El Salvador.