Ajuntament d' Alcalalí

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament d'Alcalalí.
Població:  1.350 habitants.
Comarca:   La Marina Alta.

Any d'incorporació al Fons Valencià:   2015.

Representant de l'Ajuntament al Fons:  Francisco Miguel Costa Llácer - Regidor.
Suplent:  Beatriz Vicens Vives - Regidora.

 

Ajuntament d' Alcalalí