Ajuntament de Montitxelvo

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Montitxelvo.
Població:  644 habitants.
Comarca:   La Vall d'Albaida.

Any d’incorporació al Fons Valencià:  2010.

Representant de l’Ajuntament al Fons:  Lorena Català Vidal - 2na Tinent d'Alcalde - Regidora de Serveis Socials.
Suplent:  Angeles Vicedo Escriba - Regidora.

Ajuntament de Montitxelvo