Ajuntament de Massanassa

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Massanassa.
Població:  9.149 habitants.
Comarca:   L’Horta Sud.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2012.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Vicente Salvador Pastor Codoñer – Alcalde.
Suplent: Mª Begoña Nieva Villamor - 3r Tinent Alcalde.

Ajuntament de Massanassa