Ajuntament de Massamagrell

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Massamagrell.
Població:  15.564 habitants.
Comarca:   L’Horta Nord.


Any d’incorporació al Fons Valencià:   2007.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Raquel Gómez Laserna - 4t Tinent Alcalde - Regidor de Participació Ciutadana.
Suplent: Francisco Gómez Laserna – Alcalde.

Ajuntament de Massamagrell