Ajuntament de Llutxent

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Llutxent.
Població:  2.452 habitants.
Comarca:   La Vall d’Albaida.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2001.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Cristina Canet Català - Regidora de Benestar Social, Dona.
Suplent: Diego Canet de la Asunción - 2n Tinent Alcalde - Regidor de Joventut.

Ajuntament de Llutxent