Ajuntament de La Llosa de Ranes

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de La Llosa de Ranes.
Població:  3.610 habitants.
Comarca:   La Costera.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   1999.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Francisca Juan Castelló - Regidora de Benestar Social.
Suplent: --

Ajuntament de La Llosa de Ranes