Ajuntament de Genovés

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Genovés.
Població:  2.832 habitants.
Comarca:   La Costera.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   1998.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Enrique García Murcia - 3r Tinent Alcalde - Regidor d'Ocupació i Hisenda Municipal.
Suplent:  Verónica Llopis Viñes - Regidora de SS, Educació.

Ajuntament de Genovés