Ajuntament de Genovés

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Genovés.
Població:  2.842 habitants.
Comarca:   La Costera.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   1998.

Ajuntament de Genovés