Ajuntament de Foios

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Foios.
Població:  7.094 habitants.
Comarca:   L'Horta Nord.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2006.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Alejandro Micó Bendicho - 2n Tinent Alcalde Regidor de Joventut, Igualtat, Dona.
Suplent: Juanjo Civera Bendicho - 4t Tinent Alcalde - Regidor de Cultura.

Ajuntament de Foios