Ajuntament de Faura

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Faura.
Població:  3.556 habitants.
Comarca:   El Camp de Morvedre.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2009.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Consol Durán Diana – 1r Tinent Alcalde Cultura.
Suplent: Sara Pedrós Mechó – Regidora.

Ajuntament de Faura