Ajuntament de Carrícola

ImprimeixNom del soci:  Ajuntament de Carrícola.
Població:  99 habitants.
Comarca:   La Vall d’Albaida.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2011.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Susana Chàfer Nácher - Alcaldessa.
Suplent: Juan Luís Blasco Cháfer - Regidor.

Ajuntament de Carrícola