Ajuntament d’ El Campello

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament d’ El Campello.
Població:  27.081 habitants.
Comarca:   L’Alacantí.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2003.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Adriana Paredes Minguez - Regidora Recursos Humans, Benestar Social, Sanitat i Atenció a residents extrangers.
Suplent: --

Ajuntament d’ El Campello