Ajuntament de Burjassot

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Burjassot.
Població:  37.641 habitants.
Comarca:   L’Horta Nord.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   1998.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Manuel Lozano Relaño - Regidor Serveis Municipals i Promoció Econòmica.
Suplent: Laura Espinosa Pérez - Regidora.

Ajuntament de Burjassot