Ajuntament de Betxí

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Betxí.
Població:  5.770 habitants.
Comarca:   La Plana Baixa.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2004.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Susana Ferrandis Giménez - Regidora Benestar Social.
Suplent:  Javier Delgado Huertos - Regidor.

Ajuntament de Betxí