Ajuntament de Barxeta

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament de Barxeta.
Població:  1.606 habitants.
Comarca:  La Costera.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   1992.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Cristina Oliver Pérez - Regidora Educació i Cultura, Festes, Benestar Social (Inclou Dona i Majors).
Suplent: Rubén Alberola Valverde - Regidor.

Ajuntament de Barxeta