Ajuntament d' Altea

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament d' Altea.
Població:  22.518 habitants.
Comarca:   La Marina Baixa.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2005.

Representant de l’Ajuntament al Fons:  Verónica López Ramón - Regidora.
Suplent: Beatriz Nomdedeu González - Regidora.

Ajuntament d' Altea