Ajuntament d' Almussafes

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament d' Almussafes.
Població:  8.744 habitants.
Comarca:   La Ribera Baixa.

Any d’incorporació al Fons Valencià:   2004.

Representant de l’Ajuntament al Fons
: Francisca Oliver Gil - Regidora.
Suplent:  Davinia Calatayud Sebastià - Regidora.

Ajuntament d' Almussafes