Ajuntament d' Alfafara

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament d' Alfafara.
Població:  418 habitants.
Comarca:   El Comtat.

Any d’incorporació al Fons Valencià:  1993.

Representant de l’Ajuntament al Fons
:  Patricia González Satorres - Regidora Cultura, Esports i Joventut .
Suplent:  Raquel Vicedo Vicedo - Alcaldessa.

Ajuntament d' Alfafara