Ajuntament d' Albaida

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament d'Albaida.
Població:  6.031 habitants.
Comarca:  La Vall d'Albaida.

Any d'incorporació al Fons Valencià:  1998.

Representant de l'Ajuntament al Fons:   Mª Angeles Salom Guillem - Regidora.
Suplent: Josep Esplugues Marrahí - Regidor.

 

Ajuntament d' Albaida