Ajuntament d'Agullent

Imprimeix

Nom del soci:  Ajuntament d' Agullent.
Població:  2.435 habitants.
Comarca:   La Vall d'Albaida.

Any d'incorporació al Fons Valencià:   1993.

Representant de l'Ajuntament al Fons:   Alfred Tortosa Cháfer - 1r Tinent d'Alcalde - Regidor de Benestar Social.
Suplent: --

 

Ajuntament d'Agullent