Fons Valencià per la Solidaritat

Introducció

El Fons Valencià, realitza la seua missió per mitjà del finançament de Projectes de Cooperació al Desenvolupament, i el suport a iniciatives  dirigides a l'enfortiment de les institucions municipals en els països del Sud.

El Fons Valencià per la Solidaritat és un instrument destinat a garantir l'eficàcia dels fons que els municipis socis destinen  a  cooperació al desenvolupament, per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

El Fons Valencià concentra els  esforços tècnics i econòmics  dels municipis  per al desenvolupament d'iniciatives conjuntes principalment de cooperació de base municipal,  afavorint la participació dels socis en els projectes i garantint la qualitat tècnica, l'execució i seguiment   dels mateixos.

El Fons Valencià forma part del Comité d'Ajuda Humanitària i Emergència (CAHE) de la Comunitat Valenciana, a través del qual col·labora en projectes d'Ajuda Humanitària i Emergències desenvolupats per ONGDs i Agències Multilaterals.

El Fons València compta amb el programa “Municipis Solidaris” per al desenvolupament d'iniciatives de Sensibilització en els municipis socis de l'entitat.

Projectes

Qui está en línea?

Tenim 47 visitants en línia

Tamany Font