Fons Valencià per la Solidaritat

Per qué formar part del Fons

Participar en el Fons Valencià suposa aprofitar millor els recursos de tots els ajuntaments:

· Redueix les despeses en la gestió.

· Facilita el treball de les administracions locals en temes de cooperació.

· Evita duplicitats i models de desenvolupament diversos i, de vegades, incoherents.

· Garanteix que el finançament dels projectes no depenga de canvis sobtats tant en l’àmbit polític local com per l'esclat de situacions d'emergència als països del Sud.

· Garanteix davant la societat la inversió i l’execució adient dels fons municipals destinats a cooperació, d’acord amb criteris tècnics independents.

· Impulsa un model de cooperació específic valencià i reforça (social i políticament) el paper del municipalisme en esta línia.

· Contribueix a divulgar estes responsabilitats entre els ajuntaments valencians i els anima a assumir este compromís.

· Permet escometre programes i projectes de major envergadura, tant a l'àrea de cooperació com de formació.

· Permet actuacions conjuntes en programes polítics (que no partidistes), l’execució dels quals no seria possible per a un ajuntament tot sol.

· Permet fer el seguiment sobre el terreny de la major part dels projectes.

· Permet la coordinació de les accions de cooperació entre les diferents administracions (local, autonòmica i estatal) en seguiment de processos.

· Facilita i simplifica la gestió a les ONGD i redueix els seus costos de funcionament.

Qui está en línea?

Tenim 11 visitants en línia

Tamany Font