Fons Valencià per la Solidaritat

Confederació de Fons de Cooperació

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, creada el 1995, és el marc de coordinació i representació conjunta dels fons de cooperació existents en l’Estat Espanyol per a totes aquelles temàtiques i projectes que afecten als interessos comuns dels distints Fons.

www.confederacionfondos.org

 

Els objectius de la Confederació són:

· Contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits territorials dels seus membres, així com afavorir-ne la vertebració en xarxes.

· Ser l’interlocutor comú davant les institucions estatals, europees i mundials amb plantejaments coincidents.

· Consolidar instruments de treball i gestió coordinats per aconseguir un aprenentatge mutu i l’establiment de criteris comuns d’anàlisis, avaluació, control i seguiment de projectes.

· Promoure projectes de sensibilització compartits.


La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat està formada per:

· Euskal Fondoa - Asociación de Entidades Vascas Locales Cooperantes

· Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)

· Fondo Canario de Solidaridad Internacional y Cooperación al Desarrollo

· Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

· Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE)

· Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade

· Fons Valencià per la Solidaritat

· Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

· Fons Menorquí de Cooperació

· Fons Pitius de Cooperació


Són entitats col·laborades de la Confederació de Fons:

· Fondo Cantabria Coopera.

 

Junta executiva de la Confederaciò:

Presidència:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Meritxell Budó i Pla
Alcaldessa de La Garriga

Vicepresidència:
FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
Soledad Ramón Sánchez
Alcaldessa de Catarroja

Secretaria:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Tresoreria:
FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI)
Francisco José Toajas Mellado
Alcalde de Las Cabezas de San Juan

Vocalías:
EUSKAL-FONDOA- ASOCIACIÓN DE ENTIDADES VASCAS LOCALES COOPERANTES  
Imanol Landa Jauregi
Alcalde de Getxo

FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Valentín Cortés Cabanillas
President de la Diputació de Badajoz

FONDO CANARIO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Carmelo Ramírez Marrero
Conseller en el Cabildo de Gran Canaria

FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIDADE
María Teresa París Blanco
Regidora de Redondela

Coordinador tècnic:
FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI)
Antonio Zurita Contreras

Patrocina el manteniment i millora d’esta web

Qui está en línea?

Tenim 21 visitants en línia

Tamany Font