Fons Valencià per la Solidaritat

Confederació de Fons de Cooperació

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, creada el 1995, és el marc de coordinació i representació conjunta dels fons de cooperació existents en l’Estat Espanyol per a totes aquelles temàtiques i projectes que afecten als interessos comuns dels distints Fons.

www.confederacionfondos.org


Els objectius de la Confederació són:

· Contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits territorials dels seus membres, així com afavorir-ne la vertebració en xarxes.

· Ser l’interlocutor comú davant les institucions estatals, europees i mundials amb plantejaments coincidents.

· Consolidar instruments de treball i gestió coordinats per aconseguir un aprenentatge mutu i l’establiment de criteris comuns d’anàlisis, avaluació, control i seguiment de projectes.

· Promoure projectes de sensibilització compartits.

 

La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad se reactiva tras la asamblea en la que se ha renovado el Consejo Confederal, con el:

- Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade en la Presidencia y la Secretaría
- Fons Valencià Solidaritat en la Vicepresidencia
Continúan como vocales:
- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 

Junta executiva de la Confederaciò:

Sra. Andrea Manuela García Corzo
Gerente
Fondo Galego de Cooperación e Solidadade

Sr. Juan Antonio González Pérez
Presidente del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y Alcalde de Nigrán

Sr. David Minoves
Coordinador
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)

Sr. Ariel Monells
Director de Gestió
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)

Sra. Meritxell Budó i Pla
Presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i Alcaldessa de La Garriga

Sra. Antònia Rosselló Campis
Gerent
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Sr. Joan Verger Rosiñol
President del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i Alcalde de Montuïri

Sr. Antonio Fuentes Zamora
Gerent
Fondo Extremeño Local de Cooperación Para El Desarrollo (Felcode)

Sra. Rosario Cordero Martin
Presidenta del Fondo Extremeño Local de Cooperación Para El Desarrollo (Felcode) y Presidenta Diputación Cáceres

Sr. Juanma Balerdi Urdanpilleta
Coordinador
Euskal Fondoa

Sra. Maite Etxebarria Azpioleta
Presidenta de Euskal Fondoa  y Alcaldesa de Abanto-Zierbena (BIZKAIA)

Sr. Manuel Redaño González
Gerente
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidariadad Internacional (FAMSI)

Sr. Ignacio Caraballo Romero
Presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidariadad Internacional (FAMSI) y Presidente de la Diputación de Huelva

Sra. Fina Darder Juan
Gerent
Associació Fons Pitius de Cooperació

Sra. Ana Ribas Alonso
Presidenta de l’Associació Fons Pitius de Cooperació y Concejala del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

Sra. Marga Benejam
Gerent
Fons Menorqui de Cooperació

Sra. Teresa Borrás Atienza
Presidenta del Fons Menorqui de Cooperació i Concejala del Ayuntamiento de Sant Lluís

Qui está en línea?

Tenim 53 visitants en línia

Tamany Font