Fons Valencià per la Solidaritat

Projecte Municipis Solidaris

Municipis Solidaris és el projecte propi del Fons Valencià per la Solidaritat en matèria de comunicació i sensibilització social.

El projecte té com a objectius:

· Fomentar una reflexió crítica sobre las causes de la desigualtat mundial i la relació d’interdependència entre les societats i promoure entre la societat valenciana valors que provoquen canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en les societats dels països del Sud.

· Contribuir, des dels municipis, a l’impuls i la vertebració de la cooperació descentralitzada municipal des de la participació social.

· Presentació i difusió del Fons Valencià per la Solidaritat en els municipis socis i en la resta de municipis de la Comunitat Valenciana.

· Donar a conéixer i sensibilitzar a la societat sobre la realitat social i laboral, així com les condicions de vida de les dones en els països del Sud.


Els beneficiaris directes del projecte són tots els municipis socis i els seus veïns i veïnes, i els indirectes són tots els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

El projecte Municipis Solidaris està format per un ventall d’activitats de sensibilització i comunicació que van encaminades a la formació del personal tècnic i dels càrrecs municipals electes responsables dels programes municipals de cooperació al desenvolupament, a la sensibilització dels mateixos tècnics i regidors, així com als veïns i veïnes dels municipis socis del Fons Valencià per la Solidaritat i a la difusió de l’activitat del Fons, entre els mitjans de comunicació, i a la societat en general.

Entre les activitats més destacades del projecte destaquem: les exposicions, la campanya Ser dona al Sud, el documental “El Fons Valencià per la Solidaritat, 10 anys amb El Salvador”, les jornades de formació...

Podeu ampliar la informació sobre estes activitats al menú de la dreta i seguir la seua realització a la nostra agenda.

Municipis Solidaris

Qui está en línea?

Tenim 10 visitants en línia

Tamany Font