Fons Valencià per la Solidaritat

Projecte Municipis Solidaris

Municipis Solidaris és el projecte propi del Fons Valencià per la Solidaritat en matèria de comunicació i sensibilització social.

El projecte té com a objectius:

· Fomentar una reflexió crítica sobre las causes de la desigualtat mundial i la relació d’interdependència entre les societats i promoure entre la societat valenciana valors que provoquen canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en les societats dels països del Sud.

· Contribuir, des dels municipis, a l’impuls i la vertebració de la cooperació descentralitzada municipal des de la participació social.

· Presentació i difusió del Fons Valencià per la Solidaritat en els municipis socis i en la resta de municipis de la Comunitat Valenciana.

· Donar a conéixer i sensibilitzar a la societat sobre la realitat social i laboral, així com les condicions de vida de les dones en els països del Sud.


Els beneficiaris directes del projecte són tots els municipis socis i els seus veïns i veïnes, i els indirectes són tots els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

El projecte Municipis Solidaris està format per un ventall d’activitats de sensibilització i comunicació que van encaminades a la formació del personal tècnic i dels càrrecs municipals electes responsables dels programes municipals de cooperació al desenvolupament, a la sensibilització dels mateixos tècnics i regidors, així com als veïns i veïnes dels municipis socis del Fons Valencià per la Solidaritat i a la difusió de l’activitat del Fons, entre els mitjans de comunicació, i a la societat en general.

Podeu ampliar la informació sobre estes activitats al menú de la dreta i seguir la seua realització a la nostra agenda.

Municipis Solidaris

Qui está en línea?

Tenim 18 visitants en línia

Tamany Font