Fons Valencià per la Solidaritat

30/06/2014 – Els ajuntaments socis del Fons aproven el pressupost i el programa d’activitats per a 2014.

Correu electrònic Imprimeix PDF

El Fons Valencià va celebrar la seua Assemblea General Ordinària de Socis el 19 de juny en la Casa de Cultura de Xàtiva.


En l’ordre del dia figuraven: la lectura i aprovació de l’acta anterior (21.05.13); ratificar les altes i baixes de socis; aprovar els canvis de representants en la Junta Executiva de l’entitat; presentació i aprovació del Pla Estratègic del Fons Valencià 2014-2017, així com del Programa Marc de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament de l’entitat; aprovar el balanç i la memòria de gestió del Fons corresponent a 2013; aproar el pressupost de l’entitat per a 2014; aprovar el programa d’activitats anual presentat per la Junta Executiva; proposta modificació justificació aportacions dels socis als projectes; i precs i preguntes.

La reunió va estar presidida per la Presidenta de l’entitat, Soledad Ramón Sánchez, Alcaldessa de Catarroja; i el Secretari, José Natalio Gascó Pastor, Regidor de Barxeta.

Van assistir a l'Assemblea representants dels ajuntaments de: Algemesí, El Palomar, Alfafara, Parcent, Xixona, Bocairent, Ontinyent, Xàtiva, Xaló, Tavernes de la Valldigna, Vila-real, Catarroja, Barxeta, Canals...

L'Assemblea va ratificar les altes com a socis de l'entitat als ajuntaments de Canals, Vila-real, Càrcer i La Mancomunitat dels Valls; així com va aprovar la baixa de l'Ajuntament d'Ares del Mestre.

Cal assenyalar que en l'assemblea es va aprovar la incorporació com nous membres de la Junta Executiva de l'entitat als representants dels Ajuntaments d'Elx, Daniel Rubio Pérez, Regidor de Cooperació Internacional, en substitució de Manuel Rodríguez Menéndez; i de José Natalio Gascó Pastor, Regidor de Barxeta, que ocuparà el càrrec de Secretari del Fons i que substituïx a l'exregidora Eva Giner Martínez.

La Junta Executiva del Fons va destacar en el seu informe de gestió del 2013 les següents accions desenvolupades:

1) L'inici del Projecte "Enfortiment de la Coordinació i l'Eficàcia de les entitats locals valencianes en matèria de cooperació al desenvolupament a través del Fons Valencià", projecte que es desenvoluparà en 2013 i 2014, i amb el qual es pretén dotar al Fons de ferramentes necessàries per al seu propi enfortiment institucional.

2) El tancament del procés de col•laboració amb la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones (Equador), a través del projecte "Agua i gobernanza", este procés de col•laboració amb la mancomunitat ha suposat una cooperació de més de 10 anys, i l'acompanyament de la mateixa des de la seua creació fins a la seua consolidació actualment, constituint-se com un referent en el seu país a nivell de funcionament, projectes i per la seua relació de treball i col•laboració amb institucions de la República d'Equador, agències internacionals de cooperació, etc.

3) Inici de la col•laboració del Fons amb la Mancomunitat del Poble Cañari, per mitjà del programa de "Experts Municipals Voluntaris", i a través de l'assistència tècnica com a ferramenta de la cooperació.

4) La consolidació del programa "Experts Municipals Voluntaris", amb l'execució de la 2a edició, que s'ha refermat com una fórmula privilegiada tant per a propiciar una assistència tècnica des dels ajuntaments valencians a les entitats locals del Sud, com per a facilitar als tècnics municipals d'una experiència en cooperació, alhora que una implicació directa en els projectes del Fons.

5) La gestió econòmica de l'entitat ha ocupat un espai important en la gestió de l'entitat: la finalització del procés d'actualització de socis realitzat en 2012, el cobrament de quantitats pendents de socis, etc. han permés reduir el problema de tresoreria, i aconseguir una major normalitat en el funcionament de l'entitat.

6) La realització d'un ampli programa d'activitats de sensibilització: 43 activitats, en 35 municipis diferents i amb la participació de 1.554 persones.

7) Elaboració i publicació de "El Compormiso de València, Cooperación Internacional al Desarrollo desde los Gobiernos Locales", fruit de la jornada celebrada al febrer de 2013 a València, organitzada pel Fons Valencià i la Confederació de Fons, i que vol ser un posicionament i una defensa del paper dels governs locals en la cooperació internacional com un dret i una oportunitat per a impulsar el desenvolupament humà sostenible en un context local i global íntimament realcionats.

8) Projectes 2013: han sigut 9 els finançats (7 de cooperació, 1 d'emergència i 1 de sensibilització). Destaquem la consolidació del programa "Experts Municipals Voluntaris", l'aprovació del "Fons d'Emergències d'Ajuda Humanitària" i del programa de Sensibilització "Municipis Solidaris".

L'Assemblea de socis va aprovar per unanimitat el balanç i la memòria de gestió del Fons corresponent a l'exercici 2013.

En l'Assemblea es va aprovar el pressupost del Fons per a 2014, que ascendix a un total de 441.144,20 € en l'apartat de gastos i uns ingressos de 441.201,39 €, i ve marcat per la necessitat de realitzar un pressupost ajustat a la realitat dels ingressos dels socis, a anar reduint el dèficit i obtindre liquiditat. En la reunió es van presentar i aprovar els projectes que l'entitat finançarà en 2014. Són 7 els projectes aprovats, és una proposta prudent, limitada, que comprén projectes de continuïtat com "Fons d'Emergències i Ajuda Humanitària"; projectes de gestió pròpia com "Municipis Solidaris" o "Experts Municipals Voluntaris III"; projectes de caràcter municipalista com "Enfoortiment institucional i dinamització turística de la Mancomunidad del Pueblo Cañari" (Equador) , "Empoderament socioeconòmic de les dones de la Mancomunidad Cañari per mitjà de la millora de la producció artesanal de la Palla Toquilla", i també arreplega iniciatives presentades per municipis i d'ONGD locals.

30/06/2014 – Els ajuntaments socis del Fons aproven el pressupost i el programa d’activitats per a 2014.

Qui está en línea?

Tenim 14 visitants en línia

Tamany Font