Fons Valencià per la Solidaritat

Projectes 2011 - 2018

· Projectes 2018:

Fitxa PC207  Especialista Municipal Voluntari

Fitxa PC208 - CJA

Fitxa PC209 - Sensibilització Socis

Fitxa PC210 - Fons Emergèncias

Fitxa PC211 - PROCESO

Fitxa PC212 - CEPAD

Fitxa PC213 - Castelló per la Pau

Fitxa PC214 - MANPUCA

Fitxa PC215 - BIBLIÁN

Fitxa PC216 - NIQUIA

Fitxa PC217 - PRESIDÈNCIA

Fitxa PC218 - CEPAM

· Projectes 2017:

Fitxa PC192 - Ser dona al Sud

Fitxa PC193 - Promovent els ODS

Fitxa PC194 - Experts Municipals Voluntaris

Fitxa PC195 - Insostenible

Fitxa PC196 - 25 Aniversari

Fitxa PC197 - Sensibilització socis

Fitxa PC198 - Fons Emergència

Fitxa PC199 - CEPAD

Fitxa PC200 - Proceso

Fitxa PC201 - Ibarra

Fitxa PC202 - CEPAM

Fitxa PC203 - Niquia

Fitxa PC204 - Mancomuniat Cañari

Fitxa PC205 - Fons Llavors


· Projectes 2016:

Fitxa PC183 - Municipis Solidaris

Fitxa PC184 - Experts municipals voluntaris

Fitxa PC185 - Fons Emergència

Fitxa PC185.1 - Fons Emergència

Fitxa PC185.2 - Fons Emergència

Fitxa PC185.3 - Fons Emergència

Fitxa PC186 - Paja Toquilla

Fitxa PC187 - Enfortiment de les politiques municipals de gènere

Fitxa PC188 - Proceso

Fitxa PC189 - Fons Llavors

Ficha PC190 - Niquia

Ficha PC191 - Centro Juana Azurduy


· Projectes 2015:

Fitxa PC 176 - Municipis Solidaris

Fitxa PC 177 - Experts Municipals Voluntaris

Fitxa PC 178 - FEHA Nepal

Fitxa PC 178 - FEHA Síria

Fitxa PC 178 - FEHA Síria UNRWA

Fitxa PC 178 - Fons d'Emergències i Ajuda Humanitària

Fitxa PC 179- Fons Llavor 2015

Fitxa PC 180 - Haití Bancaixa

Fitxa PC 181 - Niquia

Fitxa PC 182 - Dinamització turística Mancomunidad Cañari

· Projectes 2014:

Fitxa PC 167 - Municipis Solidaris

Fitxa PC 168 - Experts municipals voluntaris

Fitxa PC 169 -  Dinamiztació turística Mancomunidad Cañari

Fitxa PC 170 - Centre San Rafael, Niquia

Fitxa PC 171- Instalació panells elèctrics VxN

Fitxa PC 172 - Fons d'Emergències i AH

Fitxa PC 173 - Artesania Paja Toquilla


· Projectes 2013:
Fitxa pc 146.3 - Aigua i Governança

Fitxa pc 159 - Municipis Solidaris

Fitxa pc 160 - Jornada La Cooperació Descentralitzada Local

Fitxa pc 161 - Experts municipals voluntaris

Fitxa pc 162 - Fortal Coordinacio entitats locals

Fitxa pc 163 - Diplomat Gènere-Andrysas

Fitxa pc 164 - Fons Llavor 2013

Fitxa pc 165 - Fons d'Emergències i AH

Fitxa pc 165.1 - Emergència Tifó Hayan Filipines

Fitxa pc 166 - Alimentació Infantil Niquia


· Projectes 2012:

Fitxa pc 146.2 - Aigua i Governança

Fitxa pc 154 - Fons d'Emergències i AH

Fitxa pc 155 - Experts municipals voluntaris

Fitxa pc 156 - Enfortiment gestió AMUME

Fitxa pc 157 - Fons LLavor

Fitxa pc 158 - Dotació Mobiliari CE Sant Rafael


· Projectes 2011:


Fitxa pc 109-2 Lecam 2011

Fitxa pc 137 - Ajuda Humanitaria Camps Congolesos de Refugiats

Fitxa pc 145 - Municipis Solidaris

Fitxa pc 146 - Aigua y Gobernança

Fitxa pc 147 - Escola de Formació Política

Fitxa pc 148 - Promoció Municipi La Guardia

Fitxa pc 149 - Manteniment Escola Ciegos

Fitxa pc 150 - Disminució mortalitat infantil

Fitxa pc 151 - Beques d'alimentació infantil

Fitxa pc 152 - Emergència cuerno d'Àfrica

Projectes 2011-2018

Qui está en línea?

Tenim 21 visitants en línia

Tamany Font