Fons Valencià per la Solidaritat

22/10/2012 - La presidenta del Fons Valencià assumeix la Vicepresidència de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

Correu electrònic Imprimeix PDF

El dia 15 d'octubre, es  va celebrar en la seu de la Diputació de Badajoz l'Assemblea General de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (CONFOCOS).

L'Assemblea va acordar la designació de la presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat i Alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón Sánchez, com a vicepresidenta de l'entitat.

En el mateix acte es va triar presidenta de la Confederació a la representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Meritxel Budó, i es va aprovar la designació del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional com a responsable de la Secretaria Tècnica de l'entitat.

Amb esta renovació del Consell Confederal, s'obri una nova etapa de treball, que necessàriament ha d'orientar-se a la internacionalització de CONFOCOS, a l'enfortiment dels propis fons i la seua coodinació, i l'impuls de la cooperació local.

La Confederació de Fonds, com marc de coordinació i representació conjunta dels fonds de cooperació i solidaritat, està composada actualment pels fonds autonòmics: Euskal Fondoa, Fons Català, Fondo Andaluz, Fons Valencià, Fondo Galego, Fondo Extremeño i el Fondo Canario.

Més informació sobre la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat: www.confederacionfondos.org

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, creada el 1995, és el marc de coordinació i representació conjunta dels Fons de Cooperació existents en l'Estat Espanyol per a totes aquelles temàtiques i projectes que afecten als interessos comuns dels distints Fons.

Els objectius de la Confederació són:

 • Contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits territorials dels seus membres, així com afavorir la vertebració en xarxes.
 • Ser l'interlocutor comú davant les institucions estatals, europees i mundials amb plantejaments coincidents.
 • Consolidar instruments de treball i gestió coordinats per aconseguir un aprenentatge mutu i l'establiment de criteris comuns d'anàlisis, avaluació, control i seguiment de projectes.
 • Promoure projectes de sensibilització compartits.

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat està formada per:

 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • Euskal Fondoa-Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes.
 • Fons Valencià per la Solidaritat.
 • Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade.
 • Fondo Canario de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo.
 • Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Intenacional.
 • Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo.

Els òrgans de govern de la Confederació son l'Assemblea General i el Consell Confederal.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de la Confederació de Fons i està constituïda per tots els fons que l'integren. En el sei si els acords es prenen per consens dels seus membres i són d'obligatori compliment per a tots els associats.

La Confederació és el marc on estàn representats els ajuntaments socis dels diferents fons de cooperació, participant en la Comissió Interterritorial, en els processos d'elaboració dels Plans Directors i Anuals de la Cooperació Espanyola. Des de la Confederació es segueixen els processos de gestació de nous fons de cooperació i es coordina la presència dels ajuntaments representats en l'assistència, participació, i la organització d'encontres, conferències i events internacionals sobre cooperació, municipalisme i solidaritat.

La Confederació de Fons agrupa a prop de 1.000 administracions públiques locals.

El Fons Valencià ha assumit la Vicepresidència de la Confederació des de la seua constitució en 1995.

La seu de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat està situada a Barcelona, en el carrer Vía Laietana, número 33 - 9è - 2a, on es troba la Coordinació Tècnica.

22/10/2012 - La presidenta del Fons Valencià assumeix la Vicepresidència de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

Qui está en línea?

Tenim 13 visitants en línia

Tamany Font