Fons Valencià per la Solidaritat

El Fons Valencià per la Solidaritat reafirma a la Confederació de Fons d’Espanya el compromís dels ajuntaments valencians socis amb la cooperació internacional.

Correu electrònic Imprimeix PDF


Tots els Fons van coincidir en la importància de defendre i mantindre la cooperació internacional des de l’àmbit local per donar resposta a reptes globals en un món interconectat.

El President del Fons, Álvaro Escorihuela, va expressar que “les coses urgents no poden reemplaçar les necessàries, i la cooperació internacional és de gran necessitat global” i va transmetre que “els ajuntaments valencians són profundament solidaris, i així ho demostren els 28 anys de cooperació internacional des de l’àmbit local”.


València, 30 d’octubre de 2020.-
La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (entitat que aglutina tots els Fons territorials d’Espanya i a la qual pertany el Fons Valencià per la Solidaritat, ha celebrat el Consell Confederal, de manera telemàtica, on els diferents Fons van reafirmar de manera unànime el compromís dels diferents governs locals i territorials en favor de la cooperació internacional. A més a més, es va expressar la gran rellevància que té la cooperació internacional en un context globalitzat i amb una pandèmia mundial, incidint amb el missatge de l’Organització Mundial de la Salut el qual afirma que sense cooperació entre països no serà possible frenar la pandèmia. En aquest sentit, Álvaro Escorihuela, President del Fons Valencià per la Solidaritat, va traslladar als diferents Fons la gran solidaritat del municipalisme valencià, recalcant el compromís local amb la cooperació internacional, mitjançant el Fons frega les tres dècades. A més, Escorihuela, va afirmar que “les coses urgents no poden reemplaçar les necessàries,i la cooperació internacional és de gran necessitat local i global”.

Al mateix Consell es va acordar reivindicar la cooperació internacional com un servei públic, així com enfortir la capacitat de representació i incidència de la Confederació de Fons perquè aquesta es convertisca amb una interlocutora activa en els processos de reforma de l’estructura de cooperació de l’Estat, tals com la reforma de la Llei ARSAL, la Llei de Subvencions o la Llei de Bases de Règim Local, que afecten molt directament a la tasca de la Confederació i dels diferents Fons. L’encontre també ha servit per aprovar un pla d’acció que se centra sobre diferents eixos de treball: enfortiment dels Fons i de l’estructura de la Confederació, incrementar la capacitat de divulgació i sensibilització, la internacionalització i consolidar els recursos humans i materials.

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, un espai municipalista comú per enfortir el treball cap a objectius globals.


La Confederació de Fondos i Cooperació és l’entitat que aglutina i representa els diferents Fons de l’Estat espanyol amb l’objectiu de reforçar la cooperació internacional descentralitzada i convertir-la en una eina de transformació social per a avançar cap a societats més justes i igualitàries

En concret, formen part de la Confederació el Fons Valencià per la Solidaritat, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Euskal Fondoa , el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació.

 

El Fons Valencià per la Solidaritat reafirma a la Confederació de Fons d’Espanya el compromís dels ajuntaments valencians socis amb la cooperació internacional.

Qui está en línea?

Tenim 10 visitants en línia

Tamany Font