Fons Valencià per la Solidaritat

El Fons Valencià participa a Bilbao en l’Assemblea General Ordinària de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

Correu electrònic Imprimeix PDF


La delegació del Fons, encapçalada pel seu President Álvaro Escorihuela, també ha participat en unes jornades de cooperació descentralitzada per al desenvolupament.

València, 20 de febrer de 2020.-
El Fons Valencià per la Solidaritat ha assistit i participat, el dimecres 19 de febrer a Bilbao, en l’Assemblea General Ordinària (AGO) de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, l’entitat que coordina i representa de manera conjunta als diferents Fons de Cooperació i Solidaritat de l’Estat espanyol, els quals aglutinen més de 1200 socis, entre entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) i altres institucions públiques i privades. Els objectius de la Confederació són l’enfortiment conjunt per a la consecució d’interessos comuns, l’impuls de la cooperació descentralitzada, la realització d’accions per a l’aprenentatge mutu, tenir un major empoderament davant la interlocució amb les institucions i promoure activitats de cooperació internacional conjuntes. Junt amb el Fons Valencià, formen part de la Confederació, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Euskal Fondoa Asociación de Entidades Vascas Cooperantes, el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitús de Cooperació.

La delegació del Fons Valencià, formada pel seu President Álvaro Escorihuela i Regidor de Vila-real, Rosa Martínez, Vocal de la Junta Executiva del Fons i Tinent d’Alcalde de L’Alcúdia, i Esteve Ordiñana, Gerent del Fons, ha aprovat, junt amb els diferents Fons, la memòria i el balanç de 2019 de la Confederació, així com el pla d’activitats i el pressupost de 2020. Es destaca la total execució del pla d’activitats de 2019 complint els objectius establerts en l’AGO de 2019: enfortiment de la Confederació com espai de coordinació i de treball conjunt dels Fons de Cooperació; enfortiment dels Fons integrats; enfortiment de la representació i la interlocució de la Confederació amb altres actors de la cooperació al desenvolupament; l’enfortiment de l’àrea de comunicació de la Confederació; i la realització de les activitats previstes. També es va renovar la Junta Executiva de la Confederació, sent escollida Presidenta Nuria Parlon, Vicepresidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i Alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet.

Paral·lelament a l’AGO, la delegació del Fons Valencià també ha participat a les jornades “Cooperació descentralitzada per al desenvolupament. Una visió local i regional davant els desafiaments globals”, realitzades també a Bilbao el dimecres 19 i dijous 20 de febrer. Les finalitats d’aquestes jornades s’han emmarcat en la posada en valor de la cooperació descentralitzada per al desenvolupament, i en la reflexió de l’aportació diferencial, del present i els reptes al que s’enfronta la mateixa. A més a més, va ser un espai d’encontre, debat i aprenentatge entre els agents implicats en la cooperació internacional descentralitzada.

El Fons Valencià participa a Bilbao en l’Assemblea General Ordinària de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

Qui está en línea?

Tenim 9 visitants en línia

Tamany Font