Fons Valencià per la Solidaritat

Ser dona al Sud 2012 - Dossier informatiu

Dossier informatiu

1.Introducció.


Amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, des del Fons Valencià per la Solidaritat hem preparant una nova edició de la campanya “Ser dona al Sud”.

Esta campanya de sensibilització que organitza el Fons Valencià té com a objectiu donar a conèixer la realitat de les dones en països en vies de desenvolupament, acostant així a la societat valenciana el testimoni de dones i organitzacions que treballen al Sud pels seus drets i els de les seues comunitats i municipis.

En l’edició de 2012 la campanya “Ser dona al Sud“, que es realitzarà de l’1 al 14 de març, comptarà amb els testimonis de Melida Silva Cabrera i Viviana Elizabeth Ugarte Apolo, Presidenta de la Junta Parroquial d’Urdaneta i vocal del Consorcio de la Cuenca del Rio Jubones  (Província de l’Azuay-Equador) i Tècnica Consorcio de la Cuenca del Rio Jubones, respectivament.


2. Característiques i condicions de l’activitat.

2.1. Dates: de l’1 al 14 de març de 2012.

2.2. En cada municipi es poden realitzar les següents activitats:

•    Conferència “Dona, aigua i desenvolupament”, que anirà a càrrec de les dos convidades, i que girarà al voltant (entre altres temes) del treball que realitzen les dones en l’àmbit de la Conca del riu Jubones per tal d’avançar en el desenvolupament (econòmic, cultural, social) de les seues comunitats, en la lluita pels seus drets i la seua participació en  la municipalitat, així com i també en la protecció i preservació del seu entorn i els recursos naturals (aigua).
•    Presentació de la campanya i els seus testimonis a les associacions i col•lectius del municipi.
•    Presentació de la campanya i els seus testimonis als tècnics municipals, treballadors i regidors de la corporació municipal.
•    També es pot participar o col•laborar en altres activitats que s’organitzen des de l’ajuntament dins del marc de la Setmana de la Dona.
•    Realització d’una roda/nota de premsa per tal de difondre a la premsa local la campanya i la participació dels testimonis en l’activitat organitzada per l’ajuntament i el Fons.
•    Comunicació de la campanya “Ser dona al Sud” a nivell local a través de la difusió de materials (cartells i díptics) que s’editaran per a l’ocasió i que es facilitaran als socis.

2.3. Condicions i característiques de la conferència “Dona, aigua i desenvolupament”:

•    Esta activitat de sensibilització es dirigeix exclusivament als ajuntaments socis del Fons Valencià i és gratuïta per a ells.
•   Els ajuntaments socis que sol•liciten la conferència hauran de posar a disposició del Fons Valencià un sala de conferències, amb equip de so o megafonia, ordinador, canó i una pantalla on poder visionar un power point. Els ajuntaments que sol•liciten participar en l’activitat (amb un escrit), i per tal de coordinar-se amb el Fons, nomenaran una persona (tècnic/a, regidor/a de l’ajuntament...) que serà qui s’encarregarà de la relació de l’ajuntament amb el Fons per a la organització de l’activitat (reserva de l’espai, facilitar el logotip/escut de l’ajuntament i la resta d’informació sobre la data, hora i lloc per dissenyar el cartell), la difusió de l’activitat al municipi, i el seu seguiment i l’avaluació final.
•   Els ajuntaments seran els encarregats de difondre l’activitat a nivell local. Des del Fons Valencià es facilitaran cartells personalitzats per a cada municipi per tal de difondre l’activitat, on figurarà el títol de la conferència, així com el dia, l’hora i el lloc on es realitzarà, així com també figurà el logotip o escut de l’ajuntament. També es facilitaran díptics explicatius de la campanya “Ser dona al Sud” als ajuntaments socis que participen i es distribuiran a tots els assistents a les activitats previstes.

L’activitat tindrà una durada d’1 hora (aproximadament) i seguirà el següent ordre:

•    Benvinguda (Alcalde/ssa-Regidor/a Benestar Social/Dona/Cooperació): 5 minuts.
•    Presentació del Fons Valencià  i de la campanya “Ser dona al Sud” (a càrrec del Fons): 5 minuts.
•    Conferència (acompanyada d’un power point) a càrrec de  Melida Silva i Viviana Ugarte: 40 minuts.
•    Preguntes i intervencions del públic:10 minuts.
•    Cloenda (Alcalde/ssa-Regidor/a Benestar Social/Dona/Cooperació): 5 minuts.


3. Informació i documentació complementària.

3.1. La Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones (MCRJ).

La Conca hidrogràfica del Riu Jubones està ubicada al Sud Occident de l’ Equador, té una superfície de 4.353,96 km², té una longitud de 180 km, amb un cabdal mitjà anual en l’estació Jubones Uzhcurrumi de 49,8 m3/s i un cabdal  específic de 117,7 lit./km2, i compren el territori de les províncies de l’Azuay (55%), Loja (24,1%) i El Oro (20,9%).

Dels seus recursos naturals participen 500.000 persones, i integra territoris de 3 províncies, 13 municipis i 39 parroquies rurals. La conca del Jubones està conformada per 9 afluents principals (subconques): Rircay, León, San Francisco, Minas, Vivar, Uchucay, Chillayacu, Ganacay i Casacay.

La Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones arranca el seu procés de formació i treball l’any 2000, però no serà fins l’any 2005 quan tinga reconeguda la personalitat jurídica de caràcter privat pel Ministeri de Govern i Policia. En 2008 s’aprova la nova constitució de la República d’Equador i en esta nova carta magna es contempla la figura de les mancomunitats. La nova constitució també apunta que quan el procés de mancomunament es realitze entre diferents nivells de Governs Autònoms Descentralitzats (GAD) es passaran a anomenar consorcis, que és el cas del la MCRJ, que contemplava tres nivells de participació (GAD): els governs municipals, els governs provincials i les juntes parroquials. Este pas de mancomunitat a consorci (es va donar a finals de l’any 2010) comportarà per a l’entitat i els seus membres nous rols, canvis en el sistema de funcionament i en el seu treball.

Actualment (2011) els membres del Consorcio de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones són: els governs municipals de Nabón, Oña, Girón, San Fernando, Pucará, Camilo Ponce, Saraguro,  Zaruma, Machala, Pasaje, Chilla i El Guabo (13 en total); els  governs provincials d’Azuay, Loja i El Oro; i les  juntes parroquials  de San Antonio de Cumbe, Paraíso de Celén, Selva Alegre, San Pablo de  Tenta, Tablón,  Urdaneta, Sumaypamba, Manú, Cochapata, Las  Nieves, Chumblín, Susudel, Shaglli, el Progreso, San Rafael de Zharug, San Sebastián de Yuluc, Guanazán, Lluzhapa, La Asunción, Pijilí, Añañín y Abdón Calderón (22 en total).


3.2. Els objectius de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones són:

•    Aconseguir la coordinació dels governs seccionals per a treballar mancomunadament pel desenvolupament sostenible de la conca del riu Jubones, emfatitzant la gestió integrada dels recursos hídrics.
•    Establir polítiques i estratègies comunes per al desenvolupament harmònic de la conca del riu Jubones i la seua àrea d’influència en el camp ambiental, econòmic, social i cultural.
•    Gestionar la cooperació interna i externa a través de convenis, acords, aportacions o préstecs per a la consecució dels seus objectius.


3.3. La Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones i el Fons Valencià per la Solidaritat.

La Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones en Equador (MCRJ), és per al Fons Valencià per la Solidaritat un soci estratègic en el desenvolupament dels seus fins i objectius a Equador.

El Fons Valencià per la Solidaritat va iniciar la seua col•laboració amb la MCRJ en l’any 2006, centrant-se fonamentalment en dos línies de treball: l’enfortiment institucional i la protecció dels recursos hídrics.

Amb el aigua, com a centre de la intervenció, el Consorcio de la Cuenca del Rio Jubones, acosta al Fons Valencià al treball entorn als Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni de les Nacions Unides agafant com a metes més destacades l’eradicació de la pobresa extrema i la fam; la igualtat entre els gèneres i la sostenibilitat del medi ambient.

Relació i projectes comuns del Fons Valencià amb la MCRJ (2006-2011):

Gràcies a la col•laboració de les diputacions provincials de València i Castelló, en els exercicis 2006 i 2007, el Fons Valencià va finançar el projecte “Protecció de fonts d’aigua i seguretat alimentària (Fases I i II).

Amb el finançament de la Generalitat Valenciana en el període 2007 a 2009 el Fons Valencià va finançar el projecte “Enfortiment Institucional de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones per a la implementació de estratègies de gestió integrada de recursos hídrics”.

En l’any 2010 el Fons va finançar part del projecte “Recolzament a l’enfortiment institucional dels Governs Autònoms Descentralitzats membres de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones en el marc de la constitució vigent”. Este projecte apuntava a enfortir la institucionalitat dels 15 governs membres de la mancomunitat a través de regular i articular les ferramentes de funcionament com governs locals i en la gestió integrada dels recursos hídrics; es a dir crear les bases de una bona governança i la gestió de l’aigua.

En 2011 i 2012 està en execució el projecte, cofinançant per la Generalitat Valenciana, “Aigua i governança: recolzament per al desenvolupament dels municipis de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones”. Amb este projecte es pretén seguir apostant pel procés de desenvolupament dels municipis que composen la mancomunitat/consorci, en articulació amb el programa ART-PNUD-Equador, amb una iniciativa que combina el recolzament als municipis per a la seua adaptació a la nova constitució equatoriana, i l’enfortiment dels processos participatius comunitaris establerts en la pròpia constitució, amb el desenvolupament d’iniciatives dirigides al maneig integral de l’aigua i a la seguretat alimentària de la població, agarrant com a metes més destacades l’eradicació de la pobresa extrema i la fam; la igualtat entre gèneres i la sostenibilitat del medi ambient. 

Conclusió.

Amb els projectes executats i amb el que està en marxa, s'ha volgut donar suport i enfortir institucionalment la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones i als seus membres (13 municipis i 2 governs provincials i 22 juntes parroquials), basant el procés en el coneixement per part de la població del medi i recursos hídrics de la conca i la participació dels municipis socis en la gestió dels mateixos per mitjà de: la formació d'equips tècnics necessaris per a l'elaboració de polítiques de gestió ambiental; d'informació geogràfica (elaboració de mapes de fonts d’aigua i la seua ubicació a les comunitats); la protecció de més de 500 fonts d’aigua amb obres físiques i biològiques per a la reducció de la contaminació; d’educació ambiental a les escoles per protegir i preservar l’entorn i els recursos naturals; de sensibilització a la població sobre el consum racional d’aigua (campanyes de comunicació social); i en definitiva la participació de la població en la protecció i preservació del seu entorn i recursos naturals.
Amb estes iniciatives s’han beneficiat prop de 450.000 persones de la regió, d’una forma directa o indirecta.

En este context agafa una importància molt alta el tema del gènere. Molts estudis demostren que el rol de les dones en la protecció i conservació de l’aigua és clau. Són en la majoria de les famílies elles, les quals es (pre)ocupen de la higiene de la llar i de la salut dels sues xiquets. Per tant, les dones tenen una alta sensibilitat per la qualitat de l’aigua i interessos forts en la seua protecció. A més a més, les dones són una part molt important en les organitzacions d’usuaris d’aigua, participen en les instàncies de cogestió, i lideren les organitzacions i prenen decisions en la gestió de l’aigua.


3.4. Breu currículum de les participants.

Melida Silva Cabrera

Va nàixer el 06-05-1969 a Saraguro (Equador).

Estudis realitzats: 

•    Estudis primaris al Col•legi Fiscal Mixta “Mariscal Sucre”.
•    Estudis de secundària al Col•legi Tècnic “Celina Vivar Espinosa”.
•    És tècnica agropecuària en l’especialitat agrícola.

Participació institucional:

•    Presidenta de la Junta Parroquial de Urdaneta.
•    Vocal del Consorcio de la Cuenca del Rio Jubones. 

Experiència laboral:

•    Coordinadora del projecte “Seguritat i sobirania alimentària per a 15 comunitats de la Parròquia Urdaneta i Cumbe del cantón Saraguro”, novembre de 2005- maig de 2006.
•    Coordinadora del programa “Creixent amb els nostres fills” per a les comunitats del Cantón Saraguro, març de 2002-març de 2003.


Viviana Elizabeth Ugarte Apolo

Va nàixer el 05-04-1977 a Machala (Equador).

Estudis realitzats: 

•    Enginyera en Comerç internacional per la Facultat de Ciències Administratives i Comptabilitat de la Universidad Técnica de Machala.
•    Postgrau “El desenvolupament sostenible com a nou paradigma en Llatinoamèrica”, a la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Juny 2004.
•    Postgrau “Especialista en gestió de projectes de desenvolupament endogen”, Universitat Politècnica de València, amb conveni amb la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Juny 2007-juny 2008.
•    Postgrau en “Gestió i auditoria ambiental” en la Universidad Alas Peruanas i la Corporación Binacional de Altos Estudios-COBAE. Setembre 2008-març 2009.
•    “Màster en desenvolupament local”, Universidad Politécnica de Quito. Juny 2007.

Participació institucional:

•    Regidora Alterna del Cantón Pasaje, període 2002-2004.
•    Regidora Principal del Cantón Pasaje, període 2004-2006
•    Regidora Principal del Cantón Pasaje, període 2007-2009.
•    Presidenta de la Comissió Ambiental Municipal de Pasaje, període febrer 2005- març 2009.

Experiència associativa:

•    Va participar i col•laborar amb el Movimiento de Mujeres de El Oro, període 2005-2008.
•    Integrant de la Red Cívica Anticorrupción de El Oro 2005-2007.
•    Integrant fundadora del Frente de Defesa de la Cuenca del Río Buenavista.
•    Socia fundadora de la Asociación de Profesionales “Vida Verde” de la parròquia Buenavista, Cantón Pasaje, Província de El Oro, període 2004 – 2006.
•    Integrant de l’Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME), i participant del grup d’incidència política d’esta organització per al disseny de propostes de Llei Contra l’acosament i violència política en raó de gènere.

Experiència laboral:

•    Tècnica en Gestió Ambiental dels governs autònoms descentralitza (Chilla, El Guabo, Gobierno Provincial Autónomo de El Oro) ubicats en la Conca baixa del riu Jubones, contractada per la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones. Octubre 2009-maig 2011.
•    Articuladora Territorial-Conca baixa de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones. Maig-juliol de 2011.
•    Articuladora Territorial-Conca baixa del Consorcio Público de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Cuenca del Río Jubones. Agost  2011-fins l’actualitat.


4. Coordinació de la campanya “Ser dona al Sud”:

•    Per a sol•licitar més informació sobre la campanya.
•    Per reservar i planificar les activitats al teu municipi.
•    Per fer el seguiment de l’activitat.


Contacte:

Esteve Ordiñana Bataller,
Cap de l’Àrea de Relacions amb els Ajuntaments, Comunicació i Sensibilització del Fons Valencià per la Solidaritat
Tel: 96 227 24 60
Mòbil: 615 341 215.
Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Ser dona al Sud 2012

Qui está en línea?

Tenim 21 visitants en línia

Tamany Font