Fons Valencià per la Solidaritat

Jornada "El Salvador i la cooperació Valenciana"

Es tracta d’una actuació de difusió i sensibilització del projecte “Suport als Governs Municipals en El Salvador per mitjà de la implementació de la Llei de la Carrera Administrativa Municipal”.

El Fons Valencià es troba treballant en la República de El Salvador des de l’any 2001, principalment en l’acompanyament al procés de creació, aprovació i implementació de la Llei de la Carrera Administrativa Municipal, junt a un ampli grup d’entitats nacionals vinculades al desenvolupament local, amb l’objectiu d’enfortir institucionalment els municipis, com un instrument jurídic que permeta la formació de funcionaris municipals, així com la seua estabilitat laboral, de cara a la millora de la prestació de serveis als ciutadans i al desenvolupament local.

En el transcurs dels anys, l’àmbit d’actuació del Fons a El Salvador, ha anat augmentant considerablement, ampliant el treball en altres sectors com joventut, educació, medi ambient, dona..., i reforçant el treball en l’àrea municipalista.

Per tal de generar un espai de trobada i debat dels agents implicats en la cooperació valenciana a El Salvador, i donar a conèixer experiències de treball, a este país d’Amèrica Central, de diferents ONGD, institucions i del mateix Fons en els darrers anys, el Fons, va organitzar dues jornades de treball, que amb el títol “El Salvador i la cooperació valenciana”, es van realitzar el 9 i 10 de febrer,  al Casa de Cultura de Mutxamel, i al Casino Lliberal d’Algemesí, respectivament.

Les jornades es van iniciar amb la presentació del documentalEl Fons Valencià per la Solidaritat. 10 anys amb El Salvador”.

Este documental ha estat coordinat per Rosa Brines i Rafa Brines, especialistes en la realització de documentals de caràcter social i relacionats amb el món de la solidaritat i la cooperació internacional. El treball es va gravar a principis del mes de juny de 2010 a El Salvador, aprofitant la participació d’una delegació del Fons a diferents fòrums i activitats previstes dins dels projectes d’implementació de la LECAM i de la creació dels Consells Plurals Municipals.

Al llarg de l’estada a El Salvador, es va contactar amb una mostra d’aquelles contraparts, institucions i ONGD amb les quals el Fons ha impulsat projectes de cooperació en els últims 10 anys. Després de la fase de gravació de les imatges, es va elaborar el guió definitiu i es va realitzar el muntatge. El documental té una durada de 20 minuts, compta amb una versió en valencià i altra en castellà, i narra el treball desenvolupat pel Fons Valencià a este país d’Amèrica Central des de l’any 2001, amb motiu de l’ajuda d’emergència als damnificats pels terratrèmols en la regió de Los Nonualcos, fins els anys 2010-2011 amb l’execució del projecte d’Implementació de la LECAM i la creació dels Consells Plurals Municipals.

El documental va estar valorat molt positivament pels participants a les jornades, considerant-se una excel·lent ferramenta de sensibilització sobre les situacions de pobresa que viu el país, així com de les necessitat de reformes legislatives. Este treball audiovisual és una ferramenta de comunicació del treball i dels resultats aconseguits per la cooperació al desenvolupament impulsada pels municipis socis del Fons Valencià al llarg d’estos 10 anys, els quals han fet possible amb les seues aportacions econòmiques  i amb l’ajuda d’altres institucions públiques valencianes, la realització de prop de 30 projectes de cooperació internacional, principalment del sector municipalista i d’enfortiment de les entitats locals del país, que han suposat una aportació econòmica d’un milió i mig d’euros.

Les jornades van continuar amb la ponència: “La cooperació a El Salvador, des de la perspectiva de El Salvador”, que va servir per presentar els projectes propis del Fons: Recolzament als governs municipals a El Salvador mitjançant la implementació de la Llei de la Carrera Administrativa Municipal (LECAM ), i Suport a l’enfortiment de les institucionals municipals i la creació de Consells Municipals Plurals. A la ponència van participar Flora Blandón, Técnica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) i Coordinadora del Projecte d’Implementació de la LECAM; i Guillermo Amaya Paniagua, delegat del Fons Valencià a El Salvador. Els ponents van analitzar la situació actual que viuen els ajuntaments al país (falta de recursos econòmics, precarietat laboral del personal tècnics....) i les importants millores que l’aplicació de la LECAM, així com de l’impuls dels consells plurals, poden suposar per al país.

A Algemesí,  la jornada es va tancar amb la taula d’experiències que portava per títol: “La cooperació valenciana a El Salvador. Plantejaments de treball, dificultats i reptes”, i en la qual van participaran Javier Suay, Coordinador de l’ONGD Terra Pacífico; Luz Junoy, Directora d’ONGD Petjades; i Pablo Ramírez, Tècnic de projectes de l’ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau-País Valencià.

El Fons Valencià per la Solidaritat ve treballant a El Salvador des de principis de l’any 2000, al llarg d’estos 10 anys ha impulsat prop de 30 projectes de cooperació internacional al país centroamericà, principalment del sector municipalista i d’enfortiment de les entitats locals del país, que han suposat una aportació econòmica de 1.500.000 €.

Jornadas

Qui está en línea?

Tenim 8 visitants en línia

Tamany Font